Chính sách và điều kiện bán hàng

Quy tắc 1

Phụ Kiện Hoàng Hà luôn bán hàng với phương trâm uy tín, trung thực trong kinh doanh. Gây dựng niềm tin và luôn mềm dẻo trong kinh doanh

Quy tắc 2

Phụ Kiện Hoàng Hà không bán hàng kém chất lượng, hàng dởm. Luôn đảm bảo chất lượng tốt nhất cho anh chị em.

Quy tắc 3

Phụ Kiện Hoàng Hà luôn luôn cập nhật giá thường xuyên để phù hợp với với giá thị trường, vừa đảm bảo được lợi ích của cửa hàng và cho các cửa hàng anh em làm ăn có lãi.